Bài viết

loai_the_thanh_toan

Xu hướng máy Cà thẻ – Máy Pos cho tương lai

Theo Vụ Thanh toán, NHNN, hiện có 76 triệu thẻ đã phát hành trên cả nước, với hơn 160.000 điểm chấp nhận thẻ. Dự kiến đến năm 2015 sẽ có khoảng 250.000 điểm máy POS và mPOS.

Chỉ với chiếc điện thoại di động trong tay và chiếc đầu đọc thẻ nhỏ gọn bằng bao diêm, các tiểu thương, cửa hàng nhỏ lẻ ở lề đường hay trong chợ đều có thể cho phép khách hàng thanh toán thẻ.

Xem thêm